Budget 2017

Den 18 april tog riksdagen emot regeringens förslag till vårändringsbudget samt ekonomiska vårproposition. Inför vårändringsbudgeten och vårpropositionen gjordes av Finansdepartementet en prognos som påvisar att:

 • Den svenska ekonomin är stark
 • Sysselsättningsgraden är högre än på länge, medan arbetslösheten minskar
 • Intäkter och utgifter inom den offentliga sektorn förväntas visa ett positivt resultat varje år mellan 2015 och 2018

Enligt denna prognos menar Magdalena Andersson, finansminister, att Sverige har ett bra utgångsläge för att kunna möta utmaningarna i samhället.

Några av de viktigaste förslagen som lämnats in av regeringen till 2017 års vårändringsbudget är:

 • Polismyndigheten får 700 mkr
 • Försvarsmakten får 500 mkr
 • Kvinnohälsa och förlossningsvård får 500 mkr
 • Barn och ungdomar med psykisk ohälsa får 100 mkr
 • Skolor med få behöriga till de nationella programmen får 500 mkr
 • Gymnasieskolans introduktionsprogram får 150 mkr
 • Klimatklivet får 500 mkr
 • Amorteringskrav på lån

Gällande de direktiv som ska gälla inom budgetpolitiken samt den ekonomiska politiken, arbetar regeringen för en fortsatt sjunkande arbetslöshet. Bland annat kommer fler personer anställas inom polisen, vården och skolan. Därtill kommer det att investeras mer inom infrastruktur och bostäder, vilket genererar arbetstillfällen. Vidare strävar regeringen efter bättre kunskapsresultat i skolan, där några åtgärder bl.a är höjda lärarlöner och mindre barngrupper. Gällande klimatet är även det en viktig fråga, och här föreslås att transporter ska ske mer klimatsmart. Dessutom ska Sverige på sikt bli helt fritt från fossila utsläpp. Avslutningsvis ska Sverige vara tryggt att leva i, således kommer polisens brottsförebyggande arbete vara en viktig målsättning. Detta kommer ske genom en större polisnärvaro bland medborgarna.

budget

Leave a Comment