Räntan på studielån sänks

Nu kommer det ännu mer lägre ränta, eller rättare sagt rekordlåg ränta på det studielån man väljer att ta. Det som regeringen har tagit beslut om är att räntan på studielån kommer nästa år (2017) att sänkas med 0,34 procent. Med detta sagt innebär det att räntenivån blir den lägsta någonsin. I praktiken innebär det att inbetalningarna för varje år kommer vara betydligt lägre och avbetalningstiden kommer vara betydligt kortare till CSN. Givetvis påverkas detta också av vilken lånetyp man har och som man ska betala av.

Om man tar en jämförelse kan man säga att räntenivån på studielånet kommer nästa år halveras från den låga nivån som finns idag som ligger på 0,6 procent. Det som är styrande bakom den rekordlåga räntenivån är den historiskt låga statslåneräntan som finns idag. När det är en låg ränta betyder det också att den totala kostnaden blir betydligt lägre för alla de personer som har valt att ta studielån. De som har valt att ta lån innan 2001 kommer givetvis inte påverkas av det årliga beloppet. Låntagaren får i det här fallet betala 4 procent av den årsinkomst som man får in, oavsett vad.

Idag finns det 1,5 miljoner studenter runt om i världen som tar CSN:s studielån och kommer därmed påverkas av räntebeslutet som alltid brukar beslutas av regeringen. Om en låntagare har en skuld på 134 000 kronor kommer det innebära att sänkningen kommer bli runt 1900 kronor för varje år som kommer. Eftersom det är många fördelar man får, blir studielånet oerhört attraktivt. Med detta sagt finns det inte tal om att överväga att ta andra lån när man väl ska börja studera. Att se till att studielånet betalas i förtid kan för varje student känns som en skön grej, men man kan alltid spara lånet och se till att en mycket god avkastning erhålls och på så sätt kan man tjäna en del på detta.

studentlån

Leave a Comment