Dyraste kommunen i Sverige

Vilken kommun som är Sveriges dyraste är svårt att svara på. Det beror på vilken kostnad man ser till och en kommun har många olika typer av tjänster att debitera sina invånare för.

Kostnaden för att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet skiljer sig avsevärt åt i olika kommuner. Ser man till enbostadshus så är Uddevalla den dyraste kommunen sveriges kommunerföljd av Värmdö. För flerbostadshus så ligger Värmdö i topp följt av Berg. Statistiken är från oktober 2015.

Skillnaden mellan Sveriges billigaste och dyraste kommun avseende el, värme, avfall och vatten är så mycket som 78 %. För en trerumslägenhet i Tanum var kostnaden 2410kr per månad. I Luleå är den 1354kr per månad. Skillnaderna förklaras delvis av var orterna är belägna, om det är i glesbygd eller tättbebyggda kommuner.

Att driva en restaurang med alkoholservering kräver tillstånd och också här skiljer sig kostnaderna åt mellan olika kommuner. Mora kommun, Dalarna, har det dyraste tillståndet och här har man också en dalande relation kommun och näringsliv emellan. Dock har man den snabbaste handläggningstiden avseende serveringstillstånd.

Munkedal, Bohuslän, har år 2016 landets högsta kommunalskatt med 35,11 % vilket kan jämföras med den genomsnittliga skatten vilken är 31,55 %. Sommaren 2015 lovade kommunen att skatten inte skulle höjas men sedan dess har man sett en ökning av antalet timmar inom hemtjänsten, man vill starta en till förskola och öka lärartätheten i kommunen. Kommunledningen vill också höja föreningsstödet och öka fastighetsunderhållet. Under flera år har kommunen kämpat med sin ekonomi och tillfälligt räddats av bland annat engångspengar och AFA-pengar men det räckte inte.

Munkedal var inte ensamt om att höja kommunalskatten. I över 60 kommuner höjdes den och kommunsektorn har varnat för chockartade höjningar de närmaste åren. En bidragande orsak är kommunernas ökade kostnader för flyktingmottagande. Nio kommuner fick dock sänkt kommunalskatt och det var främst Stockholms kranskommuner som såg detta.

 

Leave a Comment