Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är kort sagt ett nedskrivet dokument som innehåller den summa som en person är skyldig en annan person eller företag. Den som lånat ut pengarna kallas för borgenär och den som har lånat pengarna kallas för gäldenär. Ibland kan även detta skuldebrev kallas för revers eller skuldförbindelse.

Flera varianter av skuldebrev

Ett så kallat ”enkelt skuldebrev” är helt enkelt ett dokument där det står vem som har lånat ut pengar och vem som har lånat dem. Detta enkla skuldebrev ses inte som ett värdepapper, och därför ger det inte heller någon fordringsrätt.

När det gäller lån mellan två privatpersoner är det oftast denna typ av skuldebrev som skrivs, det enkla skuldebrevet. Det är möjligt att överlåta skuldebrevet till en annan borgenär, men samma regler gäller även då.

En annan variant av skuldebrev är något som kallas för orderskuldebrev, i det här fallet kan brevet ses som ett värdepapper och kan överlåtas. Den tredje varianten är innehavarskuldebrev. Detta brev har en förfallodag och pengarna kan alltså inkrävas senast på sista datumet då betalning ska ske.

Vid vilka tillfällen behöver man skriva skuldevrev?

Det är viktigt att ha skrivit ett skuldebrev om man lånar ut eller lånar pengar privatpersoner emellan. Att ha detta nedskrivet på papper är en trygghet för båda parter och risken för eventuella missförstånd försvinner och man kan känna sig säker på vad som är överenskommet. På skuldebrevet bör det stå vem som är borgenär och vem som är gäldenär, vilken summa det gäller och om det föreligger någon ränta.

lån

Leave a Comment