Stefan Ingves tjänar 2,1 miljoner per år

Att tjäna stora pengar är något alla vill göra, och Stefan Ingves är chef för den svenska riksbanken och han har en genomsnittlig årslön på närmare 2,1 miljoner kronor. En summa som de flesta svenskar drömmer om att ha men som väldigt få någonsin kommer att få.

Är hans lön berättigad?

Man kan fråga sig om en person, i detta fallet chefen för den svenska riksbanken, är berättigad till en årslön på över 2 miljoner svenska kronor. Det råder delade meningar om den saken. En del tycker att han är berättigad lönen på grund av sin utbildning och erfarenhet inom nationalekonomi och det jobb han faktiskt utför varje år. Andra skulle säga att han inte är berättigad till den lönen, framför allt inte när den svenska ekonomin ser ut som den gör och Sverige som land måste låna pengar för att klara av att hålla sin budget och liknande.

Det är alltid svårt att ge en överblick på hur mycket chefen för den svenska riksbanken ska ha i årslön. Dess jobb är väldigt annorlunda jämfört med vad många andra svenskar jobbar med. Att ge en chef en hög lön är kanske inget folk ifrågasätter utan, i det här fallet, är det snarare att lönen är så pass hög i jämförelse till hur den svenska ekonomin står sig.

Om man tittar i Europa och hur andra personer i hans ställning har det lönemässigt så ligger inte Stefan Ingves lön högre än genomsnittet, det finns många som dessutom tjänar mer varje år utan att det ifrågasätts. I Sverige talas det ofta om hur höga löner politiker och högt uppsatta personers löner och om de är berättigade till dem eller inte. Detta sker inte lika ofta i andra länder och många vet då inte om hur det faktiskt ser ut. Oavsett vad det svenska folket anser om det hela så har Stefan Ingves en hög lön och det kommer ifrågasättas om man ska betala ut över två miljoner kronor i årslön till honom när den svenska ekonomin ser ut som den gör.

Leave a Comment