Nu höjs flygskatten!

Alla de långresor man planerar att göra efter 2018 kommer innebära att flygskatten kommer bli betydligt högre. Den rödgröna regeringens förslag om att höja flygskatten kommer innebära att resor till Thailand kommer att bli betydligt dyrare.

Magdalena Andersson som är finansminister, säger att det förra förslaget som fanns innebar i praktiken att det blev 100 kronor mer för alla de flygbiljetter man hade inom Europa, och 200 kronor mer när det kommer till biljetter som gjorde att man reste långt bort.

Regeringen vill därmed att man gör en utredning för de möjligheter som finns för att införa skatt på flygresor. Detta för att flygbranschen ska se till att betala en stor del för de klimatkostnader som orsakas när flyget väljs framför andra färdmedelsval. Magdalena Andersson, tillägger att flyget är det transportslag som idag betalar allra minst för de klimatkostnader som man åstadkommer. Vidare säger Magdalena Andersson att regeringen inte vill uttala sig om hur mycket man räknar med att få in från flygskatten, och inte heller hur mycket dyrare det kommer att bli att ta flyg till destinationer man vill åka till.

Det som är klart med detta är att flygskatten kommer ge effekter samt påverka både de utrikes- och inrikesresor man gör med flyget. Här får man se till att också titta på de EU-regler som finns om att för regeringen är det helt omöjligt att höja skatten på något sätt på alla de utrikesresor man väljer att göra. En utredning för detta krävs helt klart.

Inte bara att flygbranschen betalar mer, kommer leda till att flygskatten ser till att uppmuntra alla resenärer att använda andra mer miljövänliga transportsätt. Man vill helt enkelt att det ska bli dyrare att ta flyget från Göteborg till huvudstaden Stockholm, och att priset för en tågresa för samma sträcka lönar sig att planera för istället.

Många kritiker till detta från flygbranschen samt oppositionen menar att många kommer ta tåget till Danmark och flyga till sin destination därifrån istället. Det är en av många aspekter som bör finnas med i utredningen.

flygskatt

Leave a Comment